Müdürün Mesajı


Sevgili Adaylar,

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Önlisans düzeyinde üç programa üniversitemizin ilk öğrencilerini alan yüksekokulumuz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında dört programda 653 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Bilimsel ve evrensel değerleri gözeterek alanında modern, kaliteli mesleki eğitim veren, sağlık alanında insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunan, işgücü piyasası ile istihdam amaçlı birliktelik sağlayarak nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştiren okulumuzda uygulama ağırlıklı ders müfredatı hazırlanarak öğrencilerin çalışma hayatındaki başarılarının arttırılması hedeflenmektedir. Alanında yetkin olarak ayrılan mezunlarımız, istihdam sorunu yaşamamaktadır. Kamu personeli olarak görev yapanların yanısıra çeşitli kurum ve kuruluşlarda özellikle tercih edilmektedirler.

Okulumuz akademik personeline ek olarak başta Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakültelerimizden görevlendirilen öğretim üyeleri eğitim ve öğretime katkı sağlamaktadırlar. İlgili protokoller ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi klinik ve laboratuvarları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis istasyonları uygulama alanları olarak kullanılabilmektedir. Diğer kurumlarla sürdürdüğümüz uyumlu işbirliği uygulama ağırlıklı müfredatımızı desteklemekte ve öğrencilerin alanları ile ilgili yetkinliklerini en iyi şekilde kazanmaları sağlanmaktadır.

İki senelik bir öğrenciliğin ardından istihdam sorunu olmayan bir bölümde eğitim görmek isterseniz tercihiniz İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olsun. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımla hayat boyu başarılar dilerim.

Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ